اشکال پیش بینی نشد در سیستم
با عرض پوزش، متاسفانه اشکال پیش بینی نشده ای در سیستم روی داده است. این اشکال در سیستم ثبت شد.
لطفا با مدیر سیستم تماس حاصل نمایید

درضمن میتوانید جهت ورود به سیستم جوابدهی اینترنتی بطور موقت از لینکهای زیر استفاده نمایید:

جوابدهی اینترنتی مخصوص مراجعان

جوابدهی اینترنتی مخصوص آزمایشگاههای همکار

جوابدهی اینترنتی مخصوص پزشکان معالج

آدرس: مشهد - خیابان احمدآباد - روبروی بیمارستان قائم - ساختمان 73 -تلفن: 38442016-051

info@pardislab.com
صفحه اصلی