Alanine Aminotransferase (ALT) _آلانین آمینوترانسفراز:

  •  آزمایش آلانین آمینوترانسفراز خون (ALT) چیست ؟

آزمایش ALT، در کنار آزمایشات ALP، AST وGGT جهت تعیین نوع آسیب کبدی کاربرد دارد. جز آنزیم های اختصاصی کبد می باشد.

  •  علل درخواست آزمایش آلانین آمینوترانسفراز خون (ALT) چیست ؟

آزمایش ALT، در کنار آزمایشات دیگر جهت بررسی بیمار با علایم آسیب کبدی انجام می گردد (علایم زردی، تهوع و استفراغ، درد شکمی و افزایش وزن)، هپاتیت ویروسی، مصرف بی رویه الکل، عوارض جانبی دارو روی کبد، دیابت و افراد دچار افزایش وزن

  • شرایط انجام آزمایش آلانین آمینوترانسفراز خون (ALT) چیست ؟

ناشتایی نیاز نبوده و در صورت امکان بیمار تزریق عضلانی (IM) نداشته باشد در صورت تزریق زمان و تاریخ تزریق قید شود تا در تفسیر نتایج بکار گرفته شود. مصرف بعضی از داروها موجب افزایش فعالیت آنزیم ALT شود.

  • نمونه مورد نیاز برای آزمایش آلانین آمینوترانسفراز خون (ALT) چیست ؟

نمونه سرم

  • محدوده طبیعی آزمایش آلانین آمینوترانسفراز خون (ALT) (نرمال رنج):

بالغین / کودکان: (۴-۳۶ international units/L at 37°C) , (4-36 units/L (SI units))

در افراد مسن: ممکن است مقدار ،ALT کمی بالاتر باشد.

در نوزادان: ممکن است دو برابر بیشتر از مقادیر بزرگسالان باشد.

keyboard_arrow_up