روز جهانی کتاب 

۲۳ آوریل روز جهانی کتاب
قدیمیترین کتابهای نوشته شده تاریخ

 

شرق آسیا: پنج کلاسیک کونفوسیوس پس از قرن ۳ ق م و به ودنبال کتاب سوزی در چین جمع آوری شد. قدیمیترین آنها کلاسیک شعر یا شی چینگ است که در قرون ۷ الی ۱۱ ق م سروده شده
جنوب آسیا: ریگ ودا کتاب مذهبی هندوها (۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ق م)
غرب آسیا: وضعیت ویژه ای دارد چرا که متون اصلی ادبیات عرب آسیا به صورت الواح گلی باقی مانده است. قدیمیترین آنها “تعالیم شوروپاک” مربوط به قرن ۲۶ ق م است ولی قدیمیترین کتاب با متنی طولانی و ادبی “حماسه گیلگمش” مربوط به قرن ۱۸ ق م است
افریقا: مانند غرب آسیا وضعیت ویژه ای دارد. متون دست نخورده از مصر باستان تحت عنوان متون هرمی از قرن ۲۳ الی ۲۴ ق م به صورت سنگ نوشته باقی مانده است که ادعیه برای کمک به روح فرعون هستند .اتوبیوگرافی ونی نیز در مقبره ونی از کارگزاران فرعون نیز یافت شده است. قدیمیترین کتاب به صورت پاپیروس مربوط به ۲۰۰۰ ق م است و “امثال پتاهوتپ” نام دارد
اروپا: کتب ایلیاد و اودیسه هومر و کارها و روزها هسیود (۷۰۰ تا ۶۵۰ ق م)

منبع: کانال تلگرامی اخلاق نشر و منابع علمی

۲۳ آوریل ۲۰۲۴ ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

keyboard_arrow_up