افسردگی در اثر سیگار کشیدن

بیشتر ما با تأثیرات استعمال سیگار بر سلامت جسمی ناشی از آشنا هستیم اما آیا این عادت می تواند بر سلامت روحی ما نیز تأثیر بگذارد؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که بین سیگار کشیدن و افسردگی ارتباط معنادارای وجود دارد. براساس تحقیقات انجام شده، افسردگی در افرادی که سیگار می کشند، دو برابر بیشتر از سایرین است. البته، هنوز مشخص نیست چه عواملی باعث این مسئله می شود اما آنچه واضح است، مصرف سیگار تأثیر مستقیمی بر میزان اضطراب و افسردگی دارند.

در یک مطالعه جدید، حدود ۱۷٫۰۰۰ دانشجو مورد بررسی قرار گرفته اند. شرکت کنندگان اطلاعاتی درباره پیشینه اجتماعی و اقتصادی خود، از جمله سن، وضعیت اجتماعی، محل تولد، تحصیلات والدین و همچنین وضعیت سلامت خود در اختیاز محققان قرر دادند. آنها همچنین در مورد عادات و شیوه زندگی شان، از جمله وضعیت سیگار کشیدن، مصرف الکل، میزان ورزش و عادات غذایی اطلاعاتی را ارائه دادند. در این بررسی، محققان افرادی که در روز حداقل یک سیگار یا در طول زندگی ۱۰۰ سیگار می کشیدند، را به عنوان “افراد سیگاری” طبقه بندی کردند. براساس یافته ها، میزان افسردگی در این افراد تا دو برابر بیشتر از سایرین بود. علاوه بر آن، یافته ها نشان داد که این مسئله در کشورهای کم در آمد بیشتر به چشم می خورد. البته، محققان خاطر نشان کردند که بررسی رابطه استعمال دخانیات و سیگار با سلامت روان، به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

افسردگی و سیگار کشیدن

منبع:

Ana Sandoiu “Does smoking cause depression?” Medical News Today.MediLexicon, Intl., on January 9, 2020