Hematology

هماتولوژی
بخش هماتولوژی
ببخش هماتولوژی از مهم ترین و مجهزترین بخش های آزمایشگاه پردیس است. در این بخش با حضور پرسنل مجرب و دستگاه های پیشرفته دقیق ترین جواب های آزمایش به مراجعین و پزشکان محترم ارائه می شود. لازم به ذکر است که قبل از انجام آزمایش ها در هر شیفت کاری در ابتدا خون کنترل استاندارد به دستگاه ها داده شده و با توجه به نتایج آن پس از اطمینان از صحت، کار با دستگاه ها و محلول ها شروع می شود. همچنین، این بخش در کنترل کیفی های دوره ای داخل آزمایشگاهی، بین آزمایشگاهی و خارجی نتایج قابل قبولی ارائه کرده است. بخش هماتولوژی به تجهیزات مربوط به آزمایش های خون شناسی و انعقادی مجهز بوده و تشخیص انواع سلول ها با دستگاه های شمارنده سلولی هیبریدی و فلوسایتومتری قابل انجام است. علاوه برآن، با بهره گیری از بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های کواگلومتر، آزمایش های مربوط به فاکتورهای انعقادی و هموفیلی انجام می شود. علاوه بر وجود این تجهیزات پیشرفته، این مجموعه در راستای ارتقاء خدمات ارائه شده به مراجعین و جامعه پزشکی، آزمایش های HLA سرولوژیک، WBC Cross match و… را نیز با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام می دهند. در این بخش چهار پرسنل با مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی مشغول به فعالیت هستند.
بخشی از مهم ترین آزمایش های انجام شده در این بخش به شرح ذیل است:
آزمایش های مربوط به فاکتورهای انعقادی شامل:
 1. Mix pt/ ptt
 2. Fibrinojen
 3. FDP
 4. D-Dimer
 5. LAC-Ab
 6. Protein S
 7. Protein C
 8. Anti-trombin
 9. Factor 5
 10. Factor 8
 11. Factor 9
آزمایش های تخصصی هماتولوژی:
 1. NBT
 2. Iso Hemagglotinin
 3. Met Hb
 4. Osmotic Fragility
 5. Blood Porphyrine
آزمایش های سروایمونولوژی:
 1. Panel Reactivity
 2. HLA
 3. WBC Crossmatch
آزمایش های سرولوژیک:
 1. کرایوگلوبولین
 2. Cold Agglotination
و آزمایش های متفرقه هماتولوژی:
 1. اتوهمولیز
 2. Asid Serum Test
star_rate
بخشي از تجهيزات موجود در اين بخش به شرح ذيل است
ردیف نام دستگاه تعداد
۱ Cell Counter : sysmex XT-1800i ساخت ژاپن ۱
۲ Cell Counter : Sysmex xs 1000i ساخت ژاپن ۱
۳ Cell Counter : sysmex Kx21 N ساخت ژاپن ۱
۴ Stago- compact max 2 close ساخت فرانسه ۱
۵ Nyco Card ساخت آلمان ۱
۶ میکروسکوپ های نوری و Invert ۲
keyboard_arrow_up