نقش چربی شکمی در کاهش فعالیت ذهنی

تحقیقات جدید نشان می دهد که وجود چربی زیاد و حجم پایین عضلات، باعث کاهش فعالیت های ذهنی در سنین میانسالی می شود. محققان دانشگاه “آیووا” در آمریکا حدود  ۴۵۰۰ فرد با سنین متوسط ۶۴,۵ سال را مورد بررسی قرار دادند. آن ها رابطه میان تغییرات چربی شکمی و توده عضلانی با تغییر هوش افراد را در طی یک دوره ۶ ساله ارزیابی کردند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد در آن دسته از شرکت کنندگان که چربی شکمی بیشتری داشتند، با افزایش سن، هوش شناختی کاهش بیشتری یافت. در مقابل، به نظر می رسید در افرادی که توده عضلانی بیشتری داشتند، کاهش فعالیت ذهنی روند کندتری داشت. در این تحقیقات همچنین مشخص شد که چربی شکمی بیشتر، باعث تضعیف عملکرد سیستم ایمنی بدن نیز می شود. مطالعات متعدد نشان داده اند که داشتن شاخص توده بدنی (BMI)  بالاتر، اغلب با افزایش فعالیت سلول های ایمنی در خون همراه است. این فعالیت افزایش یافته می تواند باعث ایجاد واکنش های ایمنی در مغز و اختلال در حافظه و تفکر شود. از آنجائی که با افزایش سن، میزان چربی های شکمی افزایش می یابد، اهمیت این یافته ها بیشتر می شود. بنابراین، با نزدیک شدن به دوران میانسالی، توجه به نوع تغذیه و فعالیت بدنی، می تواند سلامت دوران کهنسالی را تضمین کند.

Fatty-abdominal

منبع:

Catharine Paddock, Ph.D. ” Belly fat may reduce mental agility from midlife onward” Medical News Today. MediLexicon, Intl., on December 19, 2019

فهرست