آزمایشگاه‌هایی که تحت نشان تجاری آزمایشگاه پردیس فعالیت می‌کنند:

آزمایشگاه-آبشار
آزمایشگاه-ماهان
آزمایشگاه-دکتر-بنائی
آزمایشگاه-پردیس-حافظ
آزمایشگاه-کلینیک-آفرینش
7
فهرست آزمایش ها
4
3
2
1

جوابدهی اینترنتی

نوبت نمونه‌گیری در منزل

icon

راهنمای آماده‌سازی مراجعین

                                                          … تیم مدیریتی آزمایشگاه پردیس حافظ …

ساعت کاری آزمایشگاه پردیس حافظ:

شنبه تا چهارشنبه ۶ صبح الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۶ صبح الی ۱۴ ظهر

دکتر ابراهیم زاده

دکتر رضا ابراهیم زاده

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و پردیس حافظ -دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

دکتر-سالاری

دکتر سارا سالاری

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و آزمایشگاه ماهان -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی

زهرا جدی

مدیر کیفیت آزمایشگاه پردیس حافظ
دکتر-کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ

موسس آزمایشگاه ماهان- مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ -مدیر ارشد کنترل کیفی آزمایشگاه پردیس – متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای-بحرآبادی

علیرضا بحرآبادی

مدیر داخلی آزمایشگاه پردیس حافظ
keyboard_arrow_up