آزمایشگاه‌هایی که تحت نشان تجاری آزمایشگاه پردیس فعالیت می‌کنند:

آزمایشگاه-آبشار
آزمایشگاه-ماهان
آزمایشگاه-دکتر-بنائی
آزمایشگاه-پردیس-حافظ
آزمایشگاه-کلینیک-آفرینش
7
فهرست آزمایش ها
4
3
2
1

جوابدهی اینترنتی

نوبت نمونه‌گیری در منزل

icon

راهنمای آماده‌سازی مراجعین

                                             … تیم مدیریتی آزمایشگاه ماهان …

ساعت کاری آزمایشگاه ماهان:

شنبه تا چهارشنبه ۷ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹
و پنجشنبه ۷ الی ۱۴

فهیمه کریمی

مدیر کیفیت آزمایشگاه ماهان
علی مدیر

علی مدیر

مدیر داخلی آزمایشگاه ماهان
دکتر-سالاری

دکتر سارا سالاری

مسئول فنی آزمایشگاه ماهان

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و آزمایشگاه ماهان -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی

دکتر-کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

مؤسس آزمایشگاه ماهان

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و مؤسس آزمایشگاه ماهان -متخصص پاتولوژي باليني و تشريحي

keyboard_arrow_up