روز معمار مبارک

سوم اردیبهشت ماه، بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار، روز زرین نکوداشت مردمی ترین هنر این سرزمین کهن است، مردمی که هزاران سال در اقلیم های گوناگون این دیار، هنر را به شگرف ترین گونه ممکن با تمدن و فرهنگ آمیخته اند و تبریک بر اساتید و دانشجویان گرامی این رشته که میراث داران این هنر نیاکان هستید.

۰۳/۰۲/۱۴۰۳

keyboard_arrow_up