تیم آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس درسال ۱۳۷۸ توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهداف زیر تاسیس شد.

  • کسب رضایتمندی بیماران با ارائه خدمات مطلوب.
  • ارائه کلیه آزمایشهای مورد نیاز بیماران با کیفیت مطلوب.
  • بالا بردن کیفیت تشخیص پزشکی جهت درمان اختصاصی بیماران.
  • راه اندازی تست های تخصصی مورد نیاز پزشکان جهت ارتقاء تشخیص بالینی.
  • عقد قرارداد با کلیه واحد های بهداشتی درمانی، شرکتها و کارخانجات.
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات جهت بالابردن کیفیت نتایج.
مدیران و مسئولین فنی
دکتر-وارسته

دکتر عبدالرضا وارسته

مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس-دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر_عباس-زادگان

دکتر محمدرضا عباسزادگان

مؤسس آزمایشگاه پردیس حافظ – مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه پردیس حافظ -دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

noriyeh sharifi

دکتر نوریه شریفی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس – متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر-کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

موسس آزمایشگاه ماهان- مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ -مدیر ارشد کنترل کیفی آزمایشگاه پردیس – متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر-جلیلیان

دکتر امیررضا جلیلیان

مؤسس آزمایشگاه آبشار – مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه آبشار -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی

دکتر محمد امیر بنائی

موسس آزمایشگاه دکتر بنائی – مسئول فنی آزمایشگاه پردیس آزمایشگاه دکتر بنائی -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی

دکتر-سالاری

دکتر سارا سالاری

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و آزمایشگاه ماهان -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی

دکتر فاطمه کیفی

مدیر فنی بخش متابولیک آزمایشگاه پردیس حافظ – دکترای تخصص بیوشیمی بالینی

دکتر ابراهیم زاده

دکتر رضا ابراهیم زاده

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و پردیس حافظ -دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

مسئولین آزمایشگاه پردیس
آقای-احدی

مجتبی احدی

مدیر داخلی پردیس احمدآباد
آقای-بحرآبادی

علیرضا بحرآبادی

مدیر داخلی پردیس حافظ
خانم وارسته

ملیحه وارسته

مدیر امور مالی آزمایشگاه پردیس
آقای کمساری

علی اصغر کمساری

مدیر امورمالی آزمایشگاه پردیس حافظ
خانم-فروزانفر

فرانک فروزانفر

مسئول نیروی انسانی
خانم-نیرآبادی

ملیحه نیرآبادی

مسئول خرید
چارت سازمانی پردیس
keyboard_arrow_up