مراسم قدردانی از پرسنل و ضیافت نهار شهریور ماه ۹۴

در روز سه شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مراسم قدردانی از پرسنل و ضیافت نهار در آزمایشگاه پردیس برگزار شد. در ابتدا، آقای زائر زاده با سخنرانی خود و معرفی پرسنل جدید مراسم را شروع کردند. در ادامه هدایایی از طرف آزمایشگاه پردیس به متولدین سه ماه دوم سال و پرسنلی که بتازگی ازدواج کرده اند اهدا شد. پس آز آن، جناب آقای دکتر عباس زادگان در مورد کنترل کیفی و لزوم تلاش همه پرسنل در جهت محقق شدن اهداف کنترل کیفی صحبت کرده و برنامه های آزمایشگاه را برای دریافت لوح کنترل کیفی بیان نمودند. مراسم با سخنرانی جناب آقای دکتر وارسته ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز خرسندی از عملکرد پرسنل آزمایشگاه، نکاتی را در مورد مسائل ایمنی مطرح نموده و در مورد نحوه ارتباطات الکترونیک با مدیران آزمایشگاه صحبت فرمودند. ایشان همچنین نکاتی را در مورد آیین نامه اخلاقی وزرات بهداشت و وظایف مسئولین بخش ها در اجرای آن بیان نمودند. این مراسم در نهایت با ضیافت نهار به پایان رسید.مراسم قدردانی از پرسنل و ضیافت نهار شهریور ماه ۹۴