مراسم قدردانی از پرسنل و ضیافت نهار مهر ماه ۹۵

در روز سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ مراسم قدردانی از پرسنل و ضیافت نهار در آزمایشگاه پردیس برگزار گردید. در ابتدا، آقای زائر زاده با سخنرانی خود مراسم را شروع کردند. در ادامه، پرسنل جدید معرفی شده و هر یک بیوگرافی مختصری از خود ارائه دادند. پس آز آن، جناب آقای دکتر وارسته، از همکاری و بردباری پرسنل در فرآیند جابجایی بخش های فنی به ساختمان جدید آزمایشگاه پردیس تشکر کردند. ایشان در ادامه از تیم تنیس روی میز آزمایشگاه پردیس متشکل از خانم ها نگین و نگار وفایی پور قدردانی نمودند و هدایایی از طرف آزمایشگاه به ایشان اهدا شد. شایان ذکر است که تیم تنیس روی میز آزمایشگاه پردیس موفق به کسب مقام سوم تیمی در مسابقات کشوری سال ۱۳۹۵ شدند. کسب مقام دوم تیمی جام رمضان و راه یابی سرکار خانم نگین وفایی پور به جمع ده نفر برتر کشوری، از دیگر افتخارات این تیم است. در ادامه مراسم، از طرف آزمایشگاه پردیس هدایایی به متولدین سه ماه دوم سال اهدا شد. این مراسم در نهایت با ضیافت نهار به پایان رسید.

فهرست