مدیران داخلی آزمایشگاه های تحت برند آزمایشگاه پردیس
آقای-احدی

مجتبی احدی

مدیر داخلی آزمایشگاه پردیس

مهدی افتخاری

جانشین مدیر داخلی آزمایشگاه پردیس
آقای-بحرآبادی

علیرضا بحرآبادی

مدیر داخلی آزمایشگاه پردیس حافظ

آرمان رنجبر

جانشین مدیر داخلی آزمایشگاه پردیس حافظ
علی مدیر

علی مدیر

مدیر داخلی آزمایشگاه ماهان
اندیشه مشهدی

اندیشه مشهدی

مدیر داخلی آزمایشگاه دکتر بنائی
مروارید باقرزاده

مروارید باقرزاده

مدیر داخلی آزمایشگاه آبشار
مسئولین اداری آزمایشگاه پردیس
خانم-فروزانفر

فرانک فروزانفر

دستیار اجرایی

زینت نیکومنش

مسئول دفتر ریاست
آقای کمساری

علی اصغر کمساری

مدیر امورمالی آزمایشگاه پردیس حافظ
سمانه بشگزی

سمانه بشگزی

مسئول منابع انسانی
خانم وارسته

ملیحه وارسته

مدیر امور مالی آزمایشگاه پردیس
خانم-نیرآبادی

ملیحه نیرآبادی

مسئول خرید

مریم اسدی

مسئول بخش بیمه
مسئولین بخش های آزمایشگاه پردیس
فاطمه قائنی‌پور

فاطمه قائنی‌پور

مسئول بخش پذیرش آزمایشگاه پردیس
آقای حسین ابابکری

حسین ابابکری

مسئول بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه پردیس
مجتبی قنبری

مجتبی قنبری

مسئول انبارش آزمایشگاه پردیس

مهسا صبوری

مسئول بخش هماتولوژی آزمایشگاه پردیس حافظ

سید محمد کاظمی‌نیا

مسئول انبارش آزمایشگاه پردیس حافظ
خانم آتنا آزموده

آتنا آزموده

مسئول بخش نمونه گیری آزمایشگاه پردیس
خانم سوسن حسینی

سوسن حسینی

مسئول بخش ژنتیک آزمایشگاه پردیس
مهدی رضایی تولایی

مهدی رضایی تولایی

مسئول بخش خدمات آزمایشگاه پردیس

بابک سالاری

مسئول بخش بیوشیمی آزمایشگاه پردیس حافظ
مرضیه دلشاد

مرضیه دلشاد

مسئول بخش جوابدهی و ارسال آزمایشگاه پردیس
امید کاشی زاده

امید کاشی‌زاده

مسئول بخش پاتولوژی آزمایشگاه پردیس

آمنه اسدی نیا

مسئول بخش پذیرش آزمایشگاه پردیس حافظ
فهیمه رضائی طلب

فهیمه رضائی طلب

مسئول بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه پردیس حافظ

محسن کاهانی

مسئول بخش هماتولوژی آزمایشگاه پردیس
آقای سعید صدوقیان

سعید صدوقیان

مسئول ایمنی آزمایشگاه پردیس

بهاره اسدیان

مسئول بخش نمونه‌گیری آزمایشگاه پردیس حافظ
خانم-رضایی

الهام رضایی

مسئول بخش هورمون آزمایشگاه پردیس حافظ
خانم سهیلا زنگویی

سهیلا زنگویی

مسئول بخش بیوشیمی و هورمون آزمایشگاه پردیس
فاطمه عبدالهی

فاطمه عبدالهی

مسئول بخش اپراتور آزمایشگاه پردیس

زهرا حسینی

مسئول تکریم آزمایشگاه پردیس حافظ
حدیث میراحمدی

حدیث میراحمدی

مسئول بخش متابولیک آزمایشگاه پردیس حافظ
تیم فناوری اطلاعات آزمایشگاه پردیس

مسعود مرادی

مدیر بخش فناوری اطلاعات

مرتضی بهزادی مقدم

مدیر شبکه و زیر ساخت

محمد مهدی مختاری

کارشناس بخش فناوری اطلاعات

فهیمه احمدی

برنامه نویس

علی سروش

کارشناس بخش فناوری اطلاعات
تیم کنترل کیفی آزمایشگاه پردیس

زهرا جدی

مدیر کیفیت آزمایشگاه پردیس حافظ

فهیمه کریمی

مدیر کیفیت آزمایشگاه ماهان

الهام زهانی

مدیر کیفیت آزمایشگاه کلینیک آفرینش

احسان وهاب زاده

مدیر کیفیت آزمایشگاه پردیس
تیم تعمیرات و نگهداری آزمایشگاه پردیس

هادی رضایی فر

مسئول بخش تعمیرات و نگهداری آزمایشگاه پردیس حافظ

امین زینلی مقدم

مسئول بخش تعمیرات و نگهداری آزمایشگاه پردیس
keyboard_arrow_up