روز ملی جمعیت

۳۰ اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت

چرا در جوامع فقیر میزان فرزندآوری بالا است؟

مشکل پیری جمعیت و کاهش نرخ باروری امروزه گریبانگیر بسیاری جوامع است. مساله کاهش نرخ باروری مربوط به دوران معاصر نیست. در روم باستان برای افزایش نرخ باروری “قانون سه فرزند” به اجرا در می‌آمد که برای شهروندان با بیش از سه فرزند مزایای اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. به طور کلی نرخ باروری با وضعیت اقتصادی رابطه معکوس دارد! به این مساله Demographic–economic paradox گفته می‌شود.

علت نرخ باروری پایین در جوامع مرفه (و برعکس):

۱- در جوامع مرفه،‌ هزینه نگهداری از فرزند نسبت به صرف وقت برای شغل و کسب درآمد بسیار بالا است.

۲- زنان دارای درآمد که می‌توانند زندگی مستقل داشته باشند تمایل کمتری برای ازدواج و فرزنداوری دارند

۳- در جوامع مرفه به فرزند به عنوان نیروی کار نگاه نمی‌شود(بر خلاف جوامع کمتر مرفه که اقتصاد بیشتر بر اساس کشاورزی است). بنابراین فرزند بیشتر از نظر اقتصادی صرفه ای برای آنها ندارد

۴-در جوامع مرفه، به کیفیت تربیت فرزند بیش از کمیت آنها توجه می‌شود

منبع: کانال اخلاق نشر و منابع علمی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

keyboard_arrow_up