ژنتیک

ژنتیک
بخش سیتوژنتیک

سیتوژنتیک یکی از تخصصی ترین بخش های آزمایشگاه پردیس است که به منظور ارتقاء تشخیص و درمان ناباروری، سقط های مکرر، آمنوره، ابهام جنسی و تشخیص قبل از تولد ناهنجاری های تعدادی و ساختاری کروموزوم ها، آزمایش های تخصصی ذیل را ارائه می دهد:

  1. بررسی ناهنجاری های تعدادی و ساختاری کروموزوم ها با استفاده از کاریوتایپ جهت تشخیص بیماری هایی مانند عقب ماندگی های ذهنی
  2. تشخیص پیش از تولد سریع آنوپلوئید های کروموزوم های ۲۱، ۱۸، ۱۳، X، Y به روش QF-PCR

از جمله دستگاه های مهمی که در این بخش استفاده می شود، میکروسکوپ فلوئورسنت با نرم افزار Cytovisionاست. پرسنل این بخش با مدارک معتبر کارشناسی ارشد و کارشناسی ژنتیک مشغول به فعالیت هستند.

star_rate

بخش ژنتیک مولکولی

بخش ژنتیک مولکولی آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک پردیس در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر در این بخش روش های ARMS-PCR، RFLP-PCR، FLASH PCR، RealTime PCR، Nested-PCR، Gap-PCR، QF-PCR، MLPAانجام می شود. از جمله فعالیت های این بخش شناسایی، تعیین جهش و بررسی وضعیت سلامت جنین از نظر بیماری های ژنتیکی شایع در کشور است.

در بخش ژنتیک مولکولی بیماری های عفونی، ویروسی و باکتریایی به صورت کیفی، کمی و تعیین ژنوتیپ نیز قابل شناسایی هستند. در این بخش نمونه های خون، سرم، پلاسما، مغز استخوان، مایع آمنیون، CVS و سایر مایعات بدن شاملCSF ، مایع پلور، مایع زجاجیه، برونشیال، ادرار و… جهت بررسی تشخیصی آزمایش های مولکولی بیماری های ژنتیکی و عفونی پذیرش می شود.

نمونه ها در این بخش بسته به نوع آزمایش از ۱ تا ۶ ماه نگه داری شده و در مورد خانواده های مبتلا به بیماری های ژنتیکی، DNA افراد مبتلا برای سالیان متوالی بایگانی می شود.

بخشي از تجهيزات موجود در اين بخش به شرح ذيل است

ردیف نام دستگاه تعداد
۱ Real Time PCR : StepOnePlus ۱
۲ Real Time PCR : Bioer ۱
۳ Thermal Cycler PCR : Techne TC-512 ۱
۴ Thermal Cycler PCR : Primus ۱
۵ Thermal Cycler PCR : Esco ۱
۶ Thermal Cycler PCR : XP ۱
۷ Flourescent PCR Detector ۱
۸ Gel-UV-Transluminator ۱
۹ Themal cycler : ABI simpliamp ۱
۱۰ Themal cycle : Bio-RAD ۱
keyboard_arrow_up