کارگاه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون سمپلر ویژه پرسنل

کارگاه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون سمپلر ویژه پرسنل در آزمایشگاه پردیس حافظ برگزار گردید.
در راستای ارتقای سطح علمی پرسنل آزمایشگاه، بخش آموزش اقدام به برگزاری کارگاه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون سمپلر نموده است.
یکی از ابزارهایی که استفاده بسیاری در آزمایشگاه ها دارند، میکروپیپت ها (سمپلرها) هستند. از آنجایی که تمام ابزارها و دستگاه ها در آزمایشگاه ها می بایست دقیق و مورد اطمینان باشد، باید سرویس و کالیبراسیون آنها به صورت دوره ای انجام شود.
در این کارگاه شرکت کنندگان با مواردی مانند عملکرد میکرو پیپت ها، انواع پیپت، قطعات پایه میکروپیپت، نحوه کار با میکروپیپت، نکات مهم جهت کاهش استهلاک، نحوه سرویس، بررسی صحت و دقت سمپلرها و کالیبراسیون آشنا شدند.

تعمیر و کالیبراسیون سمپلر
keyboard_arrow_up