فرم نظرسنجی مراجعین

یکی از اهداف مهم ما در آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه های تحت نشان تجاری آزمایشگاه پردیس، ارائه خدمات مطلوب(پذیرش، نمونه‌گیری و جوابدهی) جهت مراجعین و ارتقاء آن به صورت مستمر می باشد،  با پاسخ به سوال های زیر مارا در ارائه خدمات هرچه بهتر یاری فرمائید.

  1. نحوه برخورد و عملکرد کارکنان پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟

  2. نحوه برخورد و عملکرد و مهارت کارکنان نمونه‌گیری را چگونه ارزیابی می کنید؟

  3. مدت زمان انتضار از بدو ورود به آزمایشگاه تا اتمام نمونه‌گیری چگونه ارزیابی می کنید؟

  4. نحوه برخورد کاکنان جوابدهی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  5. نحوه برخورد و راهنمایی کارکنان اپراتور در صورتی که با آزمایشگاه تماس تلفنی داشتید را چگونه ارزیابی می کنید؟

  6. نظافت محیط آزمایشگاه و سرویس های بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  7. دلیل انتخاب آزمایشگاه انتخابی جهت انجام آزمایش چیست؟

  8. در کل خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه تا چه حد رضایت شما را جلب می نماید؟

  9. آیا می دانید با پذیرش اینترنتی میتوانید زمان انتظار خود را کاهش دهید؟

  10. آیا می دانید بلافاصله بعد از آماده شدن جواب آزمایش، پیامک حاوی لینک جواب برای شما ارسال می گردد؟

  11. آیا می دانید جواب آزمایش خود را از طریق سایت و پیام رسان ها دریافت کنید؟

  12. آیا می دانید جهت انجام آزمایش یا دریافت جواب می توانید به آزمایشگاه پردیس (احمدآباد روبروی بیمارستان قائم) و سایر آزمایشگاه های تحت نشان تجاری پردیس، شامل:
  پردیس حافظ (خروجی بلوار حافظ)، آبشار (بلوار معلم)، دکتر بنائی (هاشمیه)، ماهان (رضاشهر) و آزمایشگاه آفرینش (کوهسنگی 1) مراجعه نمایید؟

  13. آیا از مدت زمان جوابدهی آزمایش ها راضی هستید؟

  14. آزمایشگاه جهت آگاه سازی مراجعین از روند انجام آزمایش ها و ارتقا دانش مرتبط با سلامتی از روش های مختلف ارتباطی استفاده می نماید، شما کدام یک از این موارد را جهت ارتباط استفاده می نمایید؟

  keyboard_arrow_up