تولید صدا در انسان

تولید صدا در انسان

صدای انسان از مهمترین وجوه ممیزه انسان است که برای برقراری ارتباط نقش حیاتی دارد. تولید صدا در انسان بسیار پیچیده است و شامل ریه ها (برای دمیدن هوا)، تارهای صوتی (که فرایتد تولید صدا را با نزدیک شدن به هم و ارتعاش انجام میدهند) و اندام‌های دیگر مانند زبان و لب ها و دندان‌ها و غیره … است. فیلم نحوه تولید صدا را در یک مرد و یک زن به ترتیب با تصویربرداری از حنجره نشان میدهد. تارهای صوتی در وسط تصویر دیده می‌شوند که به هم نزدیک شده و مرتعش می‌شوند.

منبع: کانال اخلاق نشر و منابع علمی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

حنجره-انسان
keyboard_arrow_up