راهی جدید برای درمان ناباروری مردان

در مردان به صورت طبیعی بیش از ۱۰۰۰ اسپرم در ثانیه تولید می شود. در غیر این صورت، فرد دارای مشکل باروری خواهد بود. توانایی تولید این تعداد اسپرم به سلول های خاصی به نام سلول های اسپرماتوگونی مربوط است. حفظ این سلول ها به آقایان اجازه می دهد که بتوانند حتی در سنین بالای ۶۵ سال نیز فرزند دار شدن را تجربه کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون مرد در سراسر جهان مشکل ناباروری دارند، حفظ این سلول ها اهمیت بیشتری می یابد.

با این حال، تاکنون مطالعات وسیعی در ارتباط با سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال انجام نشده است. در یک مطالعه جدید منتشر شده در Cell Reports، محققان دانشگاه کالیفرنیا، از روشی به نام توالی یابی RNA تک سلول برای تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال استفاده کرده و توانسته اند این سلول ها را جداسازی کنند. محققان امیدوارند که پیوند سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال بتوانند برای درمان ناباروری آقایان مورد استفاده قرار گیرند.

در این روش، فعالیت صدها ژن در نقشه ژنتیکی فرد بررسی شده و شناسائی ژن های جدید می تواند به حل مشکلات ژنتیکی ناباروری آقایان کمک کند. از آن جائی که این سلول ها حتی در نوزادان هم قابل بررسی هستند، شانس درمان فرد افزایش می یابد. امید است تحقیقات بیشتر در این زمینه بتواند مشکلات ناباروری آقایان را به گونه ای مؤثرتر از گذشته برطرف کند.

منبع:

James Ives, MPsych. ” Study of spermatogonial stem cells opens path for new strategies to treat male infertility” news-medical.net., Feb 6, 2019.