بانک ها

بیمه های بانک های ملی، صادرات، ملت، سپه، صادرات، تجارت و کشاورزی مورد قبول آزمایشگاه پردیس میباشد

بیمه های بانک های:

ملی
صادرات
ملت
سپه
توسعه صادرات
تجارت
کشاورزی
پارسیان
سینا
تعاون
مورد قبول آزمایشگاه پردیس میباشد

خدمات درمانی

بیمه های خدمات درمانی شامل : کارمندی، خویش فرما، روستایی، بیمه سلامت و سایر اقشار

خدمات درمانی:

بیمه های خدمات درمانی شامل :
بیمه سلامت (کارمندی، ایرانیان، خویش فرما، سایر اقشار، روستایی، نظام ارجاع ۱)

بیمه های تکمیلی

آتیه سازان حافظ، بیمه تجارت نو، بیمه تعاون، بیمه سینا، بیمه سردفتران، بیمه کوثر، بیمه ملت، بیمه ملت، بیمه پارسیان، بیمه کمک رسان ایرانیان، بیمه آسیا، بیمه آسمان، بیمه سینا نوین، بیمه سامان

بیمه های تکمیلی:

آتیه سازان حافظ
بیمه دانا
بیمه آرمان
بیمه سردفتران
بیمه ملت
بیمه کمک رسان ایرانیان
بیمه سامان
بیمه رفاه
بیمه معلم
بیمه ۱۵ خرداد (فقط آزمایشگاه پردیس حافظ)

سایر

تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جانباز، ایران، صداو سیما، کمیته امداد، کانون سردفتران، کارآفرین، قوه قضائیه، استانداری، بنیاد شهید، آتیه سازان حافظ

سایر بیمه ها:

تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جانباز
شرکت نفت
صداو سیما
کانون سردفتران