بانک ها

بیمه های بانک های ملی، صادرات، ملت، سپه، صادرات، تجارت و کشاورزی مورد قبول آزمایشگاه پردیس میباشد

بیمه های بانک های:

بانک ملی
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سپه
بانک توسعه صادرات
بانک تجارت
بانک کشاورزی
مورد قبول آزمایشگاه پردیس میباشد

خدمات درمانی

بیمه های خدمات درمانی شامل : کارمندی، خویش فرما، روستایی، بیمه سلامت و سایر اقشار

خدمات درمانی:

بیمه های خدمات درمانی شامل :
بیمه خدمات درمان (کارکنان دولت، ایرانیان، روستائی، سایر اقشار، کمیته امداد)

بیمه های تکمیلی

آتیه سازان حافظ، بیمه تجارت نو، بیمه تعاون، بیمه سینا، بیمه سردفتران، بیمه کوثر، بیمه ملت، بیمه ملت، بیمه پارسیان، بیمه کمک رسان ایرانیان، بیمه آسیا، بیمه آسمان، بیمه سینا نوین، بیمه سامان

بیمه های تکمیلی:

آتیه سازان حافظ
بیمه تکمیلی دانا
بیمه تکمیلی آرمان
بیمه سردفتران
بیمه تکمیلی ملت
(کمک رسان)SOS تکمیلی
بیمه تکمیلی سامان
بیمه تکمیلی بانک رفاه
بیمه تکمیلی معلم
بیمه تکمیلی کوثر
بیمه تکمیلی تعاون
بیمه تکمیلی رازی
بیمه تکمیلی پارسیان
بیمه تکمیلی تجارت نو
بیمه تکمیلی سرمد

سایر

تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جانباز، ایران، صداو سیما، کمیته امداد، کانون سردفتران، کارآفرین، قوه قضائیه، استانداری، بنیاد شهید، آتیه سازان حافظ

سایر بیمه ها:

تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
بازنشسته شرکت نفت
بیمه صداو سیما
بیمه پایه پارسیان
کانون سردفتران

keyboard_arrow_up