تیم آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص پاتوبیولوژی و ژنتیک پردیس درسال ۱۳۷۸ توسط گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهداف زیر تاسیس شد.

  • کسب رضایتمندی بیماران با ارائه خدمات مطلوب.
  • ارائه کلیه آزمایشهای مورد نیاز بیماران با کیفیت مطلوب.
  • بالا بردن کیفیت تشخیص پزشکی جهت درمان اختصاصی بیماران.
  • راه اندازی تست های تخصصی مورد نیاز پزشکان جهت ارتقاء تشخیص بالینی.
  • عقد قرارداد با کلیه واحد های بهداشتی درمانی، شرکتها و کارخانجات.
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات جهت بالابردن کیفیت نتایج.
مدیران و مسئولین فنی
دکتر عبدالرضا وارسته

دکتر عبدالرضا وارسته

مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس-دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر عباسزادگان

دکتر محمدرضا عباسزادگان

مؤسس آزمایشگاه پردیس حافظ – مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه پردیس حافظ -دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر شریفی

دکتر نوریه شریفی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس – متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

موسس آزمایشگاه ماهان- مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ -مدیر ارشد کنترل کیفی آزمایشگاه پردیس – متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر امیررضا جلیلیان

دکتر امیررضا جلیلیان

مؤسس آزمایشگاه آبشار – مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه آبشار -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی
دکتر سالاری

دکتر سارا سالاری

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و آزمایشگاه ماهان -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی
دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی

مدیر فنی بخش متابولیک آزمایشگاه پردیس حافظ -دکترای تخصص بیوشیمی بالینی
دکتر جعفری راد

دکتر مریم جعفری راد

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس -متخصص آناتومیکال کلینیکال پاتولوژی
دکتر محمدامیر بنائی

دکتر محمدامیر بنائی

مؤسس آزمایشگاه دکتر بنائی- مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه دکتر بنائی -متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی
دکتر ابراهیم زاده

دکتر رضا ابراهیم زاده

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس و پردیس حافظ -دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
مسئولین آزمایشگاه پردیس
احدی

مجتبی احدی

مدیر داخلی پردیس احمدآباد
بحرآبادی

علیرضا بحرآبادی

مدیر داخلی پردیس حافظ
ملیحه وارسته

ملیحه وارسته

مدیر امور مالی آزمایشگاه پردیس
علی اصغر کمساری

علی اصغر کمساری

مدیر امورمالی آزمایشگاه پردیس حافظ
مسعود مرادی

مسعود مرادی

مدیر IT
فرانک فروزانفر

فرانک فروزانفر

مسئول نیروی انسانی
ملیحه نیرآبادی

خانم ملیحه نیرآبادی

مسئول خرید
چارت سازمانی پردیس