پذیرش

در مجموعه آزمایشگاه هایی که تحت نشان آزمایشگاه پردیس فعالیت می کنند:

پرسنل در بخش پذیرش، با دقت و سرعت عمل بالا اقدام به پذیرش مراجعین محترم آزمایشگاه کرده و تمام تلاش خود را برای جلب رضایت آنها به کار می برند.

همچنین، پرسنل این بخش آگاهی لازم در مورد نسخ بیمه، بیمه تکمیلی، انواع بیمه طرف قرارداد، اطلاعات مربوط به تمام تست های پذیرش شده و شرایط ویژه هر تست را دارند.

نسخ پذیرش شده تا آخر وقت همان روز مجدداً بررسی می شوند تا از هر گونه خطای احتمالی جلوگیری شود. همچنین، سیستم های پذیرش به صورت آنلاین به سایت های طرف قرارداد و بیمه تکمیلی متصل بوده و صحت اطلاعات بررسی می شود.

بخش پذیرش

——————————————————————————-آزمایشگاه پردیس (احمدآباد) —————————————————————————–

آزمایشگاه پردیس (احمدآباد) شامل ۹ باجه برای پذیرش و ۱ باجه جهت ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری، می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی هوشمند می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت، توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ و آزمایش های درخواستی، پذیرش می شوند. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند.

در این آزمایشگاه پرداخت به دو صورت قابل انجام است یا توسط پرسنل آزمایشگاه در هنگام پذیرش و یا به وسیله دستگاه استند پرداخت که در سالن انتظار قرار دارد.

———————————————————————————-آزمایشگاه پردیس حافظ——————————————————————————–

آزمایشگاه پردیس حافظ شامل ۹ باجه برای پذیرش و مسئول تکریم ارباب رجوع جهت ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری، می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی هوشمند می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت، توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ و آزمایش های درخواستی، پذیرش می شوند. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند.

در این آزمایشگاه پرداخت به دو صورت قابل انجام است یا توسط پرسنل آزمایشگاه در هنگام پذیرش و یا به وسیله دستگاه استند پرداخت که در سالن انتظار قرار دارد.

————————————————————————————–آزمایشگاه آبشار————————————————————————————-

آزمایشگاه آبشار شامل ۲ باجه برای پذیرش و ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی هوشمند می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت، توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ و آزمایش های درخواستی، پذیرش می شوند. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند.

———————————————————————————آزمایشگاه دکتر بنائی————————————————————————————

آزمایشگاه دکتر بنائی شامل ۲ باجه برای پذیرش و ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری می باشد.

در این آزمایشگاه طبق نسخ و آزمایش های درخواستی، پذیرش انجام می شود. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند.

———————————————————————————–آزمایشگاه ماهان—————————————————————————————

آزمایشگاه ماهان شامل ۲ باجه برای پذیرش و ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی هوشمند می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت، توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ و آزمایش های درخواستی، پذیرش می شوند. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند.

آزمایشگاه ماهان بر خلاف دیگر آزمایشگاه ها همسطح بوده (فاقد پله) و شرایط مناسب تری برای افراد مسن  و یا معلول حرکتی دارد.

—————————————————————————آزمایشگاه پلی کلینیک آفرینش——————————————————————————

آزمایشگاه پلی کلینیک آفرینش شامل ۱ باجه برای پذیرش و ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی هوشمند می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت، توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ و آزمایش های درخواستی، پذیرش می شوند. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند.

keyboard_arrow_up