جوابدهی

جوابدهی

جوابدهی در آزمایشگاه پردیس در خصوص آزمایش های عمومی و حتی برخی از آزمایش های اختصاصی به صورت روزانه انجام می شود. جواب ها هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا۲۰:۳۰ (به جز پنجشنبه از ساعت۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰) ارائه می گردد و در خصوص آزمایش های اورژانس، بسته به نوع آزمایش در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از پذیرش و نمونه گیری جواب آماده خواهد بود. نمودار سوابق مراجعینی که دارای سابقه قبلی انجام آزمایش باشند برای پیگیری وضعیت درمان در برگه جواب آنها درج خواهد شد. پرسنل این بخش در تمام ساعات کاری آزمایشگاه از طریق ۲۰ خط تلفن پاسخگوی سوالات مراجعین هستند. در مورد آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی تاریخ جوابدهی در پایین برگه پذیرش ذکر می شود. آماده شدن جواب آزمایش به صورت ارسال پیامک به مراجعین اعلام می شود. همچنین جهت سهولت کار و رفاه حال مراجعین، جواب ها از طریق فاکس، پست، پیک و حتی ایمیل قابل ارسال است. آزمایشگاه پردیس این امکان را برای مراجعین محترم فراهم آورده که تمامی جواب های خود اعم از بالینی، پاتولوژی و مولکولی را با مراجعه به سایت WWW.Pardislab.com دریافت نمایند. بدین منظور، در بخش جوابدهی اینترنتی با وارد نمودن شماره پذیرش یا کد ملی و شماره تلفن همراه خود می توانند جواب آزمایش ها را دریافت کنند. همچنین، در مورد مراجعینی که چندین بار در این آزمایشگاه پذیرش شده اند، ردیابی سوابق از طریق سایت پردیس میسر است.

keyboard_arrow_up