دکتر رضا ابراهیم زاده وصال

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

مسئول فنی ژنتیک پزشکی آزمایشگاه پردیس حافظ

مسئول فنی ژنتیک پزشکی کلینیک آفرینش نسل مانا

آدرس محل کار:

۱) مشهد، آزمایشگاه پردیس

راه‌های ارتباطی:

آدرس ایمیل: EbrahimzadehR@Pardislab.com
تلفن: ۳۷۷۰-۰۵۱

 • دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، فارغ التحصیل بهمن ۱۳۹۲

 • کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، فارغ التحصیل اسفند ۱۳۸۷

 • کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پیراپزشکی، فارغ التحصیل اسفند ۱۳۸۴

 • کاردانی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پیراپزشکی، فارغ التحصیل اسفند ۱۳۸۲

 1. استادیار دانشکده علوم پزشکی نیشابور، سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۸

 2. تدریس ژنتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، سال­های ۱۳۸۸-۱۳۹۱

 3. تألیف جزوات ژنتیک پزشکی برای مقاطع کارشناسی ارشد در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران سال ۱۳۹۱

 4. تألیف جزوه آموزشی برای مقطع دکترای ژنتیک پزشکی در موسسه آموزشی معین سال ۱۳۹۱

 5. ترجمه کتاب Human Molecular Genetics, Fourth Edition, Tom Strachan, Andrew Read، انتشارات کتاب میر تهران ۱۳۹۳

 6.  انتشار بیش از ۲۵ مقاله درژورنال­ های علمی پژوهشی

 7. گذراندن دوره های آموزشی تشخیصی PNDبیماری­های شایع ژنتیکی در ایران و کسب مهارت های مربوطهگذراندن دوره های آموزشی تشخیصی سیتوژنتیک، آنالیز آن و کسب مهارت های مربوطه

 8. گذراندن دوره های آموزشی تشخیص بیماری­های عفونی باکتریال و ویروسی در آزمایشگاه باPCR

 9. آشنایی با روش­های HLA-Typing تفسیر نتایج

 10. گذراندن دوره های آموزشی فلوسیتومتری

 11. تسلط کامل به روش­های تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک پزشکی و مولکولی و بیماری های مربوطه

 12. اشتغال به کار در آزمایشگاه­های تشخیصی ژنتیک پزشکی و مولکولی از سال ۱۳۸۴ تا در حال حاضر

 13. راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه ژنتیک

 14. استخراج DNA، RNA و پروتئین از نمونه های خون، مایعات بیولوژیک، بافت تازه و پارافینه

 15. گذراندن دوره های آموزشی مشاوره ژنتیک، رسم شجره نامه و تعیین ریسک در مرکز جامع ژنتیک بیمارستان ولیعصر تهران

 16. طراحی پروب و پرایمر برای وکنش­های Real-Time PCR، ARMS-PCR، RFLP-PCR، Sequencing

 17. و آشنایی با نرم افزارهای مربوطه

 18. تفسیر و آنالیز نتایج Sequencing

 19. طراحی سازه های ژنی با هدف Knock-out Embryonic Stem cell & Knock-Out Mouse

 20. طراحی سازه های ژنی siRNA با هدفKnock Down gene

 21. آشنایی کامل با روش­های کلون سازی و بیان ژن

 22. آشنایی کامل با روش­های کشت سلولی رده های سرطانی و کشت سلول­های بنیادی

 23. جداسازی و کشت سلول­های Mouse Embryonic Fibroblastاز موش

رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۵

رتبه اول آزمون ورودی PhD رشته ژنتیک پزشکی در سهمیه آزاد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۷

دانشجوی PhD نمونه و برتر ورودی دوره ششم رشته پژکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲

دکتر ابراهیم زاده
keyboard_arrow_up