درمانی تازه برای بیماری هانتینگتون

براساس یک مطالعه جدید، محققان روش تازه ای برای درمان بیماری هانتیگتون کشف کرده اند. این مطالعه در دانشگاه یو سی ال و با سرپرستی پروفسور سارا تبریزی انجام شده است. در این روش جدید یک داروی آزمایشی در داخل نخاع تزریق می‌شود که میزان نوعی پروتئین سمی را در مغز کاهش می‌دهد. این پروئتین عامل بیماری هانتینگتون شناخته می‌شود. محققان امیدوارند که درمانی برای این بیماری مرگبار یافته باشند. هانتینگون یکی از وخیم‌ترین بیماری‌های تخریب‌گر اعصاب (Neurodegenerative) بوده و برخی علائم آن شبیه پارکینسون، آلزایمر و بیماری‌ نورون‌ حرکتی است. این بیماری ارثی بوده و معمولاً از مادر منتقل می شود.

در بیماری هانتینگتون مرگ غیر قابل مهار سلول‌های مغز سبب می شود وضعیت بیمار از نظر حرکت، رفتار، حافظه و توان فکر کردن مرتباً رو به وخامت برود. علائم آن اغلب در دهه سی و چهل زندگی ظاهر شده و معمولاً ده تا بیست سال بعد از بروز اولین علائم، فرد جان خود را از دست می‌دهد. این بیماری بعلت اشکال در بخشی از دی‌ان‌ای ایجاد می شود که به آن ژن هانتینگتین می گویند. این ژن مسئول تولید پروتئینی به نام هانتینگتین است که برای مغز ضروری است. نقص ژنتیکی باعث معیوب شدن پروتئین شده و پروتئین معیوب سبب تخریب سلولهای مغز می‌ شود. در درمان جدید، این ژن معیوب خاموش می شود. داروی جدید در داخل مایع مغزی نخاعی ۴۶ بیمار تزریق شده و یافته ها نشان داد این دارو پروتئین هانتینگتین معیوب را در مغز کاهش می‌دهد.

پروفسور سارا تبریزی سرپرست این کار تحقیقاتی و مدیر مرکز بیماری هانتینگتون دانشگاه یوسی‌ال اظهار امیدواری کرده است که این درمان بتواند بیماری هانتینگتون را کند یا متوقف کند.

Huntington

منبع:

Alex Matthews-King. ” New drug could offer first treatment for irreversible Huntington’s disease.” Independent Online., 12 Dec. 2017.

فهرست