تیم آزمایشگاه

دکتر وارسته

دکتر عبدالرضا وارسته

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
دکتر محمدرضا عباسزادگان

دکتر محمدرضا عباسزادگان

موسس آزمایشگاه پردیس حافظ و مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
دکتر نوریه شریفی

دکتر نوریه شریفی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد
دکتر محمدرضا کرامتی

دکتر محمدرضا کرامتی

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس حافظ و مسئول کنترل کیفی احمدآباد و حافظ
دکتر جلیلیان

دکترامیررضا جلیلیان

مسئول فنی آزمایشگاه پردیس احمدآباد

ویژگی های متمایز پردیس

کیفیت

انجام آزمایش ها در مجموعه ما از دقت بالا برخوردار  است

جامعیت

هر آزمایشی که پزشک شما درخواست کند، در آزمایشگاه پردیس قابل انجام است

سرعت

جواب آزمایش های شما در سریع ترین زمان ممکن در اختیار شما قرار می گیرد

بخش های تخصصی آزمایشگاه پردیس

تجهیزات و بخش های تخصصی آزمایشگاه پردیس

گزارش عملکرد پردیس
500000+
تعداد مراجعه کنندگان
5000000
تعداد آزمایش های انجام شده
1000000
تعداد آزمایش انجام شده برای پرسنل
تازه های پزشکی
تازه های علوم آزمایشگاهی
مرکز مشاوره ژنتیک پردیس
فهرست