گیرنده  شبکه های اجتماعی

  Telegram
  Instagram
  LinkedIn

  اطلاعات تماس(احمدآباد)

  home
  مشهد، احمدآباد، مقابل بیمارستان قائم، ساختمان ۷۳، طبقه منهای یک – کدپستی: ۹۱۸۳۷۱۷۴۶۹
  phone
  05138442016
  print
  05138452236

  اطلاعات تماس(حافظ)

  home
  مشهد،بلوار وکیل آباد، نبش خیابان حافظ، پلاک ۷۸۶ – کدپستی: ۹۱۸۳۷۱۷۴۶۹
  phone
  05138699090
  print
  05138654603