مرکز مشاوره ژنتیک پردیس

مهمترين هدف مشاوره‌ي ژنتيك تشخيص مشكل ژنتيكي در خانواده و تعيين ميزان خطر تكرار آن در بارداري‌هاي بعدي مي‌باشد.

مشاوره‌ي ژنتيك به مراجعه کننده كمك مي‌كند که:
  • واقعيت پزشكي مربوط به خود را درك نمايد.
  • سهم توارث در بيماري خود و احتمال بروز مجدد آن در خويشاوندان را بیابد.
  • بتواند در حد امكان با علائم و عوارض بیماری آشنا شده و تبعات آن را بپذیرد.
  • بتواند راه‌هاي پیشنهادی براي رويارويي با مشكل را بشناسد (مانند روش‌هاي تشخيص قبل از تولد و روش‌هاي جايگزيني باروري) و راهي را كه با اهداف، ارزش‌ها واعتقادات وي سازگار است انتخاب نمايد.

مراحل مراجعه و انجام مشاوره ژنتیک

تماس با مرکز مشاوره پردیس و دریافت نوبت با شماره ۰۵۱۳۸۴۶۶۶۶۰ ساعت ۲ تا ۴ عصر

مراجعه به مرکز مشاوره پردیس به آدرس مشهد، احمدآباد، خیابان بهشت یک، ساختمان اردیبهشت، طبقه دوم

انجام تست های غربالگری و ژنتیک

فهرست