تست ۲hpp

قند خون دو ساعته

تست LDL

لیپوپروتئین کم چگالی

تست TG

تست تری گلیسیرید

تست FBS

تست قند خون ناشتا

تست HDL

تست لیپوپروتئین پر چگالی

تست Bilirubin, direct and total

تست chol

تست کلسترول

تست AST

تست آسپارتات آمینوترانسفراز

تست ALT

تست آلانین آمینوترانسفراز

تست ALP

تست آلکالن فسفاتاز

keyboard_arrow_up