فرم نظرسنجی پزشکان

یکی از اهداف مهم ما در آزمایشگاه پردیس و آزمایشگاه های تحت نشان تجاری آزمایشگاه پردیس، ارائه خدمات مطلوب(پذیرش، نمونه‌گیری و جوابدهی) جهت مراجعین و ارتقاء آن به صورت مستمر می باشد،  با پاسخ به سوال های زیر مارا در ارائه خدمات هرچه بهتر یاری فرمائید.

  1. آزمایش‌های ارائه شده در آزمایشگاه، به لحاظ تعداد و تنوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  2. مدت زمان جوابدهی آزمایش‌ها برای بیماران در حالت عادی و اورژانسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  3. اطلاع‌رسانی در مورد راه‌اندازی آزمایش‌های جدید آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  4. در صورتی که با آزمایشگاه تماس تلفنی داشتید، برخورد فرد پاسخگو و پیگیری حل مشکل، با شما چگونه بوده ‌است؟

  5. میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه، با تشخیص بالینی بیمار خود را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟

  6. راهنمایی مناسب و کافی بیمار توسط آزمایشگاه، جهت تهیه نمونه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  7. رضایتمندی بیماران از مراجعه به آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  8. میزان آگاهی از روش انجام آزمایش را با توجه به اینکه روش انجام آزمایش، کیفیت و هزینه انجام آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  9. توانایی و پشتیبانی علمی مسئولین فنی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  10. آزمایشگاه به روش های متعدد نتایج بیماران را می تواند در اختیار پزشکان قرار دهد. شما از کدامیک از روش های زیر استفاده می کنید؟

  11. آیا می دانید جهت انجام آزمایش یا دریافت جواب می توانید به آزمایشگاه پردیس (احمدآباد روبروی بیمارستان قائم) و سایر آزمایشگاه های تحت نشان تجاری پردیس، شامل:
  پردیس حافظ (خروجی بلوار حافظ)، آبشار (بلوار معلم)، دکتر بنائی (هاشمیه)، ماهان (رضاشهر) و آزمایشگاه آفرینش (کوهسنگی 1) مراجعه نمایید؟

  keyboard_arrow_up