ارتباط شدت بیماری کرونا با ژنتیک افراد

افراد آلوده به ویروس کرونا می توانند علائم مختلفی داشته باشند. بیماری در برخی افراد خفیف بوده و در برخی دیگر می تواند کشنده باشد. مطالعات جدید نشان می دهند که چرا شدت بیماری در افراد مبتلا به کوید ۱۹ بسیار متغیر است.

در برخی بیماران جهش هایی در ژن های اصلی ایمنی اتفاق می افتد. عده دیگری از بیماران نیز دارای آنتی بادی هایی هستند که اجزای سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می دهند. هر دو شرایط می توانند در ایجاد شکل های شدید بیماری نقش داشته باشند.حداقل در ۳٫۵ درصد از بیماران مبتلا به نوع شدید کرونا، جهش هایی در ژن های دفاعی ضد ویروسی ایجاد می شود. از طرف دیگر، در حداقل ۱۰ درصد بیماران مبتلا به نوع شدید کرونا، بدن به جای مبارزه با ویروس، آنتی بادی های خودکار ایجاد می کنند که به سیستم ایمنی بدن حمله می کنند. محققان بیان کرده اند که این یافته ها می تواند در کنترل بیماری مؤثر باشد. آن ها پیشنهاد دادند اگر کسی از نظر ویروس مثبت است، از نظر آنتی بادی های خودکار نیز آزمایش شود؛ در صورت مثبت بودن نتایج این آزمایش، پزشک معالج می تواند با پیگیری درمان و حذف چنین آنتی بادی هایی از خون، به کاهش علائم بیماریکمک کند. از طرف دیگر، جهش هائی در اجزای اصلی سیستم ایمنی کشف شده اند که مانع تولید و عملکرد اینترفرون ها می شوند.

افراد مبتلا به این جهش ها نسبت به عوامل بیماری زا آسیب پذیرتر هستند. یافتن جهش های مشابه در افراد مبتلا به کوید ۱۹ می تواند به پزشکان کمک کند بیماران در معرض خطر ابتلا به اشکال شدید بیماری را تشخیص دهند. این یافته ها می تواند به ایجاد مسیرهای جدیدی برای درمان منجر شود. در این مطالعات بیش از ۳۰۰۰ نفر بررسی شده اند. این یافته ها می تواند به پیش بینی شدت بیماری کمک کند. امید است داده های جدید بتواند منجر به مسیرهای جدیدی برای کنترل بیماری شود.

ارتباط کرونا با ژنتیک افراد

منبع:

Howard Hughes Medical Institute. “Some severe COVID-19 cases linked to genetic mutations or antibodies that attack the body.” ScienceDaily. ScienceDaily, 24 September 2020.

فهرست