تشخیص زمان یائسگی با انجام آزمایش خون

یکی از دغدغه های مهم خانم ها مشخص شدن زمان یائسگی شان است. یائسگی، معمولاً به وضعیتی گفته می شود که یک خانم در یک دوره یک ساله، حتی یک دوره خونریزی را تجربه نکند. این اتفاق، معمولاً در حدود ۵۱ سالگی رخ می دهد. با این حال، یائسگی می تواند در هر زمانی در طول دهه ۴۰ و ۵۰ زندگی شروع شود. هر خانم قبل از شروع یائسگی، دوره ای گذرا به نام پیش منوپوز را تجربه می کند که با تغییرات هورمونی و جسمی مانند چرخه قاعدگی نامنظم و دوره های کوتاه تر مشخص می شود. این مرحله می تواند چهار تا هشت سال به طول انجامد.

در حال حاضر، هیچ آزمایشی نمی تواند دقیقاً پیش بینی کند که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. با استفاده از بررسی الگوهای خونریزی و آزمایش های موجود می توان وضعیت فرد را در چهار سال آینده پیش بینی کرد. این پیش بینی هر چه دقیق تر و در بازه زمانی نزدیک تری باشد، به اتخاذ تصمیمات پزشکی بهتر کمک می کند. یافته های اخیر نشان می دهد می توان با اندازه گیری میزان AMH زمان وقوع دوران یائسگی را بهتر پیش بینی کرد. هورمون AMH در تخمدان ها و توسط سلول های گرانولوزای فولیکول های آنترال تولید شده و سپس در مایع فولیکول و رگ های خونی آزاد می شود. بررسی مقدار این هورمون، برای ارزیابی میزان ذخیره تخمدان در موارد ناباروری، نارسایی زودرس تخمدان و هیپوگنادیسم هیپوگونادوتروپیک استفاده می شود. براساس یافته های جدید، آزمایش AMH همچنین ممکن است یک نشانگر پیش بینی کننده ارزشمند در مورد زمان وقوع یائسگی باشد. خواب نا آرام، گر گرفتگی، افزایش وزن، کاهش حافظه، پوکی استخوان و تپش قلب، از جمله مشکلات این دوران هستند. تشخیص دقیق زمان یائسگی می تواند به اتخاذ تصمیمات پزشکی مناسب کمک کند.

یائسگی

منبع:

Blood tests can predict the timing of the final menstrual period. EurekAlert! 2020. Available at:https://www.eurekalert.org/emb_releases/2020-01/tes-btc011620.php

فهرست