مولفین : دکتر فاطمه واحدی، دکتر محمدرضا عباس زادگان، فاطمه کیفی

رشد چشمگیر اطلاعات و داده های علمی مرهون تلاش متخصصین و صاحبان فنونی که به واسطه ی ابزار و بهره گیری از روشهای علمی ایده های خود را آزموده است ودریچه ای به سوی گستره ی رازهای نهفته در حیات می گشایند. به دلیل ذهن جستجوگر صاحبان علم و فن، ارائه وعرضه ی تکنیکهای نوین همیشه مورد طلب و درخواست می باشد. بعضی از این تکنیکها نقش کلیدی و استراتژیک داشته و ضمن تاثیر گذاری بر شاخه های متنوع علوم زیستی باعث تحولی در فهم و درک علوم زیستی شده و بصورت عمومی در آزمایشگاه ها استفاده می گردند. تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با الهام از روند طبیعی تکثیر ژنها، یکی از این تکنیکهای تاثیر گذار بوده که علیرغم نوپایی آن، در زمینه های مختلفی مورد بهره برداری قرار گرفته و سهم بسزایی در تولید علم داشته است.

تکنیک Real-Time PCR نیز شکل پیشرفته ای از PCR بوده که به دلیل حساسیت و سرعت زیاد، مورد توجه می باشد. نیاز به فراگیری اصول این تکنیک و علاقه ی وافر متخصصین و دانش پژوهان، انگیزه ی اصلی تدوین این نوشته گردید. با وجود آنکه مطالب فراوانی دراین زمینه به زبانهای خارجی موجود است، تهیه ی راهنمای آموزشی و عملی Real-Time PCR به زبان فارسی مورد درخواست علاقمندان به ویژه دانشجویان بوده است.

real-time-pcr